Pumpe- og Digelaget

– Avedøre Holme

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme sikrer området mod vandindtrængen og manglende afvanding.
Laget varetager drift og vedligeholdelse af pumpestation, risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser samt det oprindelige havdige.

Kontaktperson: Jørgen Morsing

 

Historie

Den 15. september 1988 blev der afholdt stiftende generalforsamling og lagets stiftelse skete med virkning fra 1. januar 1989, hvor Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme overdrog opgaverne, som var relateret til laget, til Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme.

 

Formål

Pumpe- og Digelagets formål er at sikre Avedøre Holmes inddæmmede og tørlagte areal mod vandindtrængning og manglende afvanding. Laget varetager således drift og vedligeholdelse af pumpestation, risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser samt det oprindelige havdige.

Kom i kontakt med Pumpe- og Digelaget

Kontaktperson Jørgen Morsing

Send Jørgen en besked, eller ring direkte på telefon:

 36 49 38 90

 

Seneste nyheder

Referat ordinær generalforsamling Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Onsdag d. 25 oktober 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Referatet kan læses ved at trykke her ...
Læs Mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fjernvarmecentalen

Indkaldelse til årets generalforsamling 2017 i Fjernvarmecentralen kan findes her: >> Indkaldelse til generalforsamling i Fjernvarmecentralen Kontakt og adresse Foreningerne ...
Læs Mere
Kontakt og adresse

Foreningerne Avedøre Holme
Nordholmen 1 – 3
2650 Hvidovre

 info@avedore-holme.dk
 Fælles 36 49 38 90

CVR numre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
CVR 22340417

Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
CVR 12373538

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme
CVR 12433832