Pumpe- og Digelaget

– Avedøre Holme

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme sikrer området mod vandindtrængen og manglende afvanding.
Laget varetager drift og vedligeholdelse af pumpestation, risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser samt det oprindelige havdige.

Kontaktperson: Jørgen Morsing

 

Historie

Den 15. september 1988 blev der afholdt stiftende generalforsamling og lagets stiftelse skete med virkning fra 1. januar 1989, hvor Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme overdrog opgaverne, som var relateret til laget, til Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme.

 

Formål

Pumpe- og Digelagets formål er at sikre Avedøre Holmes inddæmmede og tørlagte areal mod vandindtrængning og manglende afvanding. Laget varetager således drift og vedligeholdelse af pumpestation, risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser samt det oprindelige havdige.

Kom i kontakt med Pumpe- og Digelaget

Kontaktperson Jørgen Morsing

Send Jørgen en besked, eller ring direkte på telefon:

 36 49 38 90

 

Seneste nyheder

Generalforsamlingsindkaldelsen for pumpe- og digelaget

Indkaldelse ord. GF 21. marts 2018 (årsrapport 2017 og budget 2019) Vedtægter PDAH Kontakt og adresse Foreningerne Avedøre Holme Nordholmen ...
Læs Mere

Generalforsamlingsindkaldelsen til industri- og grundejerforeningen

Indkaldelsesbrev og årsregnskab IAH til 21.03.18 (årsrapport 2017) Kontakt og adresse Foreningerne Avedøre Holme Nordholmen 1 - 3 2650 Hvidovre ...
Læs Mere
Kontakt og adresse

Foreningerne Avedøre Holme
Nordholmen 1 – 3
2650 Hvidovre

 info@avedore-holme.dk
 Fælles 36 49 38 90

CVR numre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
CVR 22340417

Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
CVR 12373538

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme
CVR 12433832