Skip to content

Tariffer og priser – Fjernvarmecentralen

Ikrafttræden

Nuværende “Tarif for levering af varme” er vedtaget af bestyrelsen den 18.05.1988 og senest ændret den marts 2020.

Tilslutningsafgift

Ved tilslutning til fjernvarmenettet betales en tilslutningsafgift, som beregnes efter forbrugerens maksimale varmebehov ved ejendommens fulde udbygning.

Tilslutningsafgiften opkræves efter følgende grundskala:
0- 0,099Gcal/h20.250kr.+47.250kr.pr.0,1Gcal/h
0,1- 0,399Gcal/h67.500kr.+40.500kr.pr.0,1Gcal/hover0,1
0,4- 0,799Gcal/h189.000kr.+33.750kr.pr.0,1Gcal/hover0,4
0,8- 1,199Gcal/h324.000kr.+20.250kr.pr.0,1Gcal/hover0,8
over1,2Gcal/h405.000kr.+10.125kr.pr.0,1Gcal/hover1,2
Priserne er excl. moms.

Ved tilslutning i perioden 01.07.1997 – 30.06.2021 forhøjes tilslutningsafgiften med 2,5% p.a.
For ejendomme, der kan pålægges bidragspligt før bebyggelse beregnes varmebehovet til halvdelen af 0,25 Gcal/h pr. ha grundareal, og tilslutningsafgift opkræves på grundlag heraf.

Omkostningsfordeling

-og opkrævning af løbende afgifter.

Foreningens årlige omkostninger (excl. Energi- og CO2-afgifter) opdeles i faste (forbrugsuafhængige) og variable (forbrugsafhængige) omkostninger.
Omkostningerne fordeles efter følgende retningslinier:

1. Foreningens faste (forbrugsuafhængige) omkostninger udgøres af samtlige omkostninger til:

  • Drift
  • Vedligeholdelse
  • Administration
  • Fast afgift til VEKS vedr. investering i hedtvandsinstallationer
  • Renter og afdrag på lån
  • Afskrivninger og henlæggelser

Med fradrag af: Renteindtægter

Til faste omkostninger medregnes endvidere 15% af foreningens variable omkostninger til dækning af udgifter til varmetab i ledningsnet og produktionsanlæg.

Til dækning af de faste omkostninger opkræves en effektafgift.

Effektafgiften opkræves efter nedenstående grundskala = 100%, efter forbrugerens anmeldte installerede effekt. Det aktuelle års opkrævningsprocent er anført i budgettet under punktet effektafgift.

0- 0,099Gcal/hkr.+20.000kr.pr.0,1Gcal/h
0,1- 0,399Gcal/h20.000kr.+18.000kr.pr.0,1Gcal/hover0,1
0,4- 0,799Gcal/h74.000kr.+17.000kr.pr.0,1Gcal/hover0,4
0,8- 1,199Gcal/h142.000kr.+16.000kr.pr.0,1Gcal/hover0,8
over1,2Gcal/h206.000kr.+15.000kr.pr.0,1Gcal/hover1,2

Priserne er excl. moms.

Bemærk, at ændringer af varmeanlægget der medfører en reduktion af installationseffekten, skal anmeldes og udføres inden november for at få økonomisk virkning fra det efterfølgende regnskabsår. (1/1- 31/12)

2. Foreningens variable (forbrugsafhængige) omkostninger udgøres af 85% af omkostninger til:

  • Køb af varme fra VEKS
  • Olie
  • El
  • Vand og kemikalier

Til dækning af de variable omkostninger opkræves en forbrugsafgift der fordeles efter det på varmemålerne registrerede forbrug.
Effektafgift og forbrugsafgift opkræves med månedlig fakturering af ejendommens faktiske forbrug.

Den månedlige faktura er baseret på budgetprisen pr. MWh, hvorfor der kan komme ændringer i den variable pris, når årsopgørelsen udfærdiges og fremsendes.

Foreningen kan regulere opkrævninger i takt med forbrugs- og omkostningsændringer.

Betalingsfristen for den månedlige faktura vil være den sidste bankdag i den måned hvor fakturaen er modtaget.

Energi- og CO2-afgifter

Opkræves efter SKAT´s bestemmelser med a conto beløb efter samme regler som gælder for forbrugsafgift, og slutafregning finder sted i februar måned sammen med slutafregningen for varmeforbrug m.v.

Manglende afkøling

Ifølge regulativet skal installationerne beregnes og udføres for en afkøling af fjernvarmevandet på min. 80°C.
Varmeenergien, som tilføres returledningen som følge af manglende afkøling, afregnes med en MWh pris som modsvarer foreningens tab. Tabet opgøres som forskellen mellem prisen for levering fra forvarmerveksleren på Avedøreværket og prisen for levering af hedtvand fra Avedøreværket.

MWh prisen for manglende afkøling andrager pr. 01.02.2020 kr. 193,90 excl. moms., som svarer til forv. prisen.

Seneste nyheder

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookie - og persondatapolitik mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk