skip to Main Content

Fjernvarmecentralen

– Avedøre Holme

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme driver fjernvarme-forsyning på Avedøre Holme og har aftale om levering af hedtvand fra Avedøreværket. I det omfang tilstrækkelig levering ikke kan finde sted, sker varmeproduktionen på foreningens egne fueloliebaserede kedler.

Driftsproblemer

Opstår der driftsmæssige problemer med hedtvands-forsyninger kontaktes vagthavende kedelpasser på tlf. 36 34 36 20.

OBS: Oplysning til medlemmerne:

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme sendte droner ud for at termografere fjernvarmerørene på Avedøre Holme. Termografering viser meget tydeligt, hvis der er utætte fjernvarmerør.
>> Læs mere om termograferingen.

Seneste nyheder

Back To Top