skip to Main Content

Energibesparelser – Fjernvarmecentralen

Energibesparelser

Alle danske energiselskaber – herunder Fjernvarmecentralen Avedøre Holme – har indgået en aftale med Energistyrelsen om at realisere energibesparelser hos slutkunder indenfor el, gas og varme.

Aftalen sker dels som led i regeringens ønske om at nedsætte energiforbruget generelt og dels for at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til Kyoto aftalen.

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme anvender følgende virkemidler til at reducere energiforbruget:

 • Rådgivning til private virksomheder omkring realisering af energibesparelser.
 • Yder tilskud til private virksomheder som led i at gennemføre energispareprojekter.

Energirådgivning

Der kan være store besparelser at hente på energieffektivisering af virksomheder. Ofte kan energiforbruget sænkes med 15% eller mere. Især hvis forbedringerne foretages på tidspunkter, hvor der alligevel skal laves ændringer. Uanset vil man typisk kunne finde større rentable energibesparelser i alle virksomheder. Fjernvarmecentralen Avedøre Holme samarbejder med Grontmij om at tilbyde medlemsvirksomhederne gratis energirådgivning. Dette foregår typisk efter følgende arbejdsproces:

 • Screening af potentielle og rentable energibesparelser
 • Prioritering af indsatsområder for at besparelsestiltagene opnår en høj grad af selvfinansiering
 • Analyse af de specifikke energitiltag der er valgt til at arbejde videre med
 • Udarbejdelse af rentabilitetsanalyse for tiltagene

Efter analysefasen udarbejdes:

 • Kort rapportering med overblik energiforbrug samt kort ”beslutningsudgave” til direktion o.lign.
 • Prioriteret anbefaling, der giver bedst muligt beslutningsgrundlag
 • Køreplan for realisering af projekterne.

Alt afhængigt af aftalen, kan analysen suppleres med:

 • Assistance til projektgennemførelse og opfølgning
 • Rådgivning i hvordan store energibesparelser kan fastholdes langt ud i fremtiden
 • Beregningsmæssig dokumentation for opnåede besparelser.

Da virksomheder er forskellige, tager alle rådgivningsprocesser udgangspunkt i virksomhedernes behov og ønsker.

Energirådgiverne har mange års erfaring og detaljeret viden om nyeste teknologi. Deres arbejdsmetoder kan tilpasses enhver virksomhed, og dækker alt fra analyse over konkret projektgennemførelse til energirigtig vedligeholdelse af tekniske installationer. I det følgende er givet en smagsprøve på, hvilke tiltag der kan foretages med henblik på at opnå energibesparelser.

Tilskudsmulighed

Få tilskud til jeres energispareaktiviteter

Som alternativ til energirådgivning tilbyder Fjernvarmecentralen Avedøre Holme at yde et tilskud til projekter med energibesparelser. Der kan således opnås et tilskud til energibesparelserne, som går udover de konkrete besparelser der opnås.

Hvordan virker det i praksis ?

For at I er berettiget til tilskud, skal der være indgået en aftale om tilskuddet inden projektets fysiske opstart, ligesom der ikke må være bestilt udstyr til projektet, inden aftalen er på plads.

Når projektet er implementeret, indberetter Fjernvarmecentralen Avedøre Holme de realiserede besparelser til Energistyrelsen i henhold til gældende regler.

Tilskuddet bliver udbetalt til virksomheden, når energispareprojektet er udført. Tilskud ydes og betales af Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, og der er derfor ingen sagsbehandlingstid. Der er typisk følgende arbejdsproces i forbindelse med tilskud til energibesparende tiltag:

 • Indgåelse af aftale med Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
 • Gennemførsel af besparelsestiltag
 • Udarbejdelse af dokumentation for tiltaget (udføres enten
  af virksomheden selv eller Fjernvarmecentralen Avedøre Holme)
 • Virksomheden skriver under på, at tiltaget er implementeret
 • Fjernvarmecentralen Avedøre Holme udbetaler støttebeløbet.

Temamøder

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme holder jævnligt temamøder med det formål at give virksomhederne i området mulighed for at blive opdateret med nyeste viden eller lovgivning indenfor området. Temamøderne kan også have karakter af vidensdeling mellem virksomheder.

Kontakt

Er du/I interesseret i at høre mere om energibesparelser eller at få udført energirådgivning bedes du henvende dig til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme på:

>> telefon 36 49 38 90

>> jm@avedore-holme.dk

Seneste nyheder

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookie - og persondatapolitik mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk