Avedøre Holme

  • Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
  • Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme
  • Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme

Seneste nyheder

Grundejerforeningen Information til medlemmerne

Klik på nedenstående link for at hente informationerne: >> Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Endeligt vedtaget 29.05.2018 >> Information fra ...
Læs Mere

Orienteringsbrev af 25. april 2018

Orienteringsbrev af 25. april 2018. Kontakt og adresse Foreningerne Avedøre Holme Nordholmen 1 - 3 2650 Hvidovre  info@avedore-holme.dk  Fælles 36 ...
Læs Mere

Fjernvarmecentralen

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme’s formål er at drive fjernvarmeforsyning på Avedøre Holme til forsyning af medlemmernes ejendomme med fjernvarme til rumopvarmning, opvarmning af brugsvand samt energi til procesformål.

>> Læs mere

Grundejerforeningen

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser. Foreningen forestår administrationen af de anliggender og udførelsen af de vedligeholdelsesarbejder, som foreningen har påtaget sig.

>> Læs mere

Pumpe- og Digelaget

Pumpe- og Digelagets formål er at sikre Avedøre Holmes inddæmmede og tørlagte areal mod vandindtrængning og manglende afvanding. Ydermere drift og vedligeholdelse af pumpestation, risterensningsanlæg og kanaler.

>> Læs mere

Send os en besked

Kontakt og adresse

Foreningerne Avedøre Holme
Nordholmen 1 – 3
2650 Hvidovre

 info@avedore-holme.dk
 Fælles 36 49 38 90

CVR numre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
CVR 22340417

Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
CVR 12373538

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme
CVR 12433832